Enneagrammet2018-12-01T17:40:24+00:00

Enneagrammet. Et redskab til at lede sig selv og andre

Suverænt og konkret ledelsesredskab til udvikling af teams og enkeltpersoner.

Det er et faktum: Vi mennesker er forskellige. Kig på din familie. Dine ledere. Dine kollegaer. Dine medarbejdere.

Forskelligheden hos andre gør os måske nysgerrige, tiltrækker os, og lærer os nyt og er med til at udvikle os. Den samme forskellighed giver samtidig risiko for misforståelser, uenighed, sammenstød, konflikter og brud.

Ved hjælp fra Enneagrammet vil du konkret kunne forstå hvorfor og hvordan, mennesker er forskellige (og ens). Og ved hjælp fra Enneagrammet vil du samtidig kunne få konkret viden om, hvordan de forskellige typer mest hensigtsmæssigt motiveres og håndteres.

[/fusion_builder_column_inner]

Hvad er Enneagrammet?

Ingen kender Enneagrammets præcise oprindelse. Enneagrammet er et af de ældste psykologiske udviklingsværktøjer, der findes. Dets rødder kan spores langt tilbage i tid til Asien og Mellemøsten.

Ordet Enneagram kommer af det græske ord ennea (”ni”) og grammos (”model eller figur”), og refererer til de ni personlighedsstile i Enneagrammodellen.

Den vesterlandske model af Enneagrammet er i de sidste 30-40 år videreudviklet af psykologer, psykiatere og virksomhedskonsulenter.

I dag er Enneagrammet et moderniseret, dynamisk og valideret psykologisk udviklingsværktøj, der præcist kan hjælpe mennesker med at forstå sig selv og andre.

Enneagrammet opererer som sagt med ni forskellige mennesketyper eller personlighedsstile, og giver dybe indsigter i disse ni forskellige måder, som mennesker føler, tænker og handler på.

Man er ikke bare sin type – man er mere eller mindre lidt af alle typerne. Men for hver enkelt person gælder, at der er én af personlighedstyperne, der er mere dominerende end de andre.

Det vil sige, der er én af typerne, der har dominerende betydning for den enkelte persons motivation, tankemønstre, basale overbevisninger og dermed tilgang til hele tilværelsen – på godt og ondt.
Enneagrammet er det mest brugbare og relevante redskab vi som eksperter er stødt på i forståelsen af os selv og vores omgivelser.

Hvad kan Enneagrammet anvendes til?

Vi har gennem årene brugt Enneagrammet i følgende konkrete sammenhænge:

Temadage – øger kendskabet til hinanden på arbejdspladsen markant, forbedrer kommunikationen, samarbejdet og arbejdsglæden!
Konflikthåndtering / Mediation – forstå de involveredes parters typiske stress-reaktioner for at bedre forståelsen for hinandens reaktionsmønstre! Enneagrammet er et suverænt redskab til løsning af konflikter!
Ledelsesudvikling – lær dine ubevidste drivkræfter at kende og undgå dine faldgruber. Lær også dine medarbejderes drivkræfter og faldgruber bedre at kende. Begge dele er nøglen til at blive en bedre leder!
Teamudvikling – teammedlemmernes typer og forståelse for hinandens forskellighed er afgørende for teamets samlede styrker og faldgruber!
Stresshåndtering / sygefravær – forskellige typer stresses og presses af forskellige ting – og skal derfor håndteres forskelligt! Forstå hvordan – og opnå større arbejdsglæde og trivsel og nedbringelse af sygefraværet!
Undervisning – vi underviser medarbejdere og ledergrupper i Enneagrammet – det giver arbejdsglæde, forbedrer samarbejdet og øger produktiviteten!
Medarbejdersamtaler – forstå dine medarbejdere – de motiveres forskelligt og skal håndteres forskelligt!
Rekrutteringssamtaler – forskellige typer bidrager med meget forskellige styrker og faldgruber på arbejdspladsen! Enneagrammet er yderst velegnet til hurtigt at få en overordnet forståelse af de enkelte ansøgeres mulige styrker og faldgruber!
Coaching – mål og handleplaner giverfor alvor mening, når den coachedes typemønstre er kendt!
Kontakt os

Vil du høre mere?

Hvis du vil være klogere på Enneagrammet og dets muligheder, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står altid til rådighed med afklaring på dine spørgsmål.
Kontakt os

Leder du efter noget …

... som du ikke kan finde? Så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Kontakt os

Ahlgade 32, 1.sal
4300 Holbæk

Phone: 27215370 / 28352372

Web: lcro.dk