Ledere2018-12-01T17:40:24+00:00

Forskellige ledere oplever forskellige udfordringer

Som leder kan du sidde med mange forskellige udfordringer. Måske er det din personalegruppe, der ikke fungerer optimalt. Måske er der konflikter, der påvirker virksomheden negativt. Måske er det dig som leder, der mangler værktøjer. Nedenfor finder du de problemstillinger vi oftest møder ude i de virksomheder, vi hjælper. Uanset om det er disse eller andre relationelle problemstillinger, der er din udfordring, så kan vi hjælpe jer videre.

…og at det som ledelse kan være vanskeligt præcist at formulere, hvad der skal til?

Oplever I fx at forskelligheden i værdierne, adfærden eller omgangstonen jeres medarbejdere imellem er uhensigtsmæssig stor? Eller er der måske personlige-, tværfaglige- eller kulturelle barierer, der forhindrer fokus på kerneopgaven, kvalitetssikringen og de fælles opgaver?

Konsekvensen kan være:
At samarbejdet – og dermed produktiviteten – påvirkes negativt.

Vores løsning:
Vi kan hjælpe jer med at bibringe jeres medarbejdere den inspiration og de samarbejdskompetencer, der vil optimere fokus på kvalitet, kerneopgave og produktion.

Oplever I fx at kunne blive usikre, når I skal guide bestemte medarbejdere? Eller oplever I måske indimellem at savne viden om, hvad der driver og motiverer mennesker?

Konsekvensen kan være:
At disse medarbejdere ikke trives. At det påvirker jer som ledere at opleve, at disse medarbejdere ikke præsterer optimalt. At I som ledere kan opleve jer handlingslammede eller i vildrede. Disse forhold vil påvirke jeres arbejdsmiljø og produktion negativt.

Vores løsning:
Vi kan hjælpe jer med viden og rådgivning omkring, hvordan bestemte medarbejdere mest hensigtsmæssigt skal ledes. Den viden er tilgængelig og den er logisk. Vi kan hjælpe jer, så forskelligheden i medarbejdergruppen bliver forståelig og meget lettere at takle som leder.

Er tiden inde til at få håndtere de relationer, der påvirker virksomheden, medarbejdere og jer som ledelse negativt?

Konsekvensen kan være:
At samarbejdet – og dermed produktiviteten – påvirkes negativt.

Vores løsning:
Vi er erfarne konfliktløsere, og kommer gerne ud og tager et møde med jer. Og vi er sikre på, at vi som neutrale eksperter kan hjælpe jer med selve håndteringen af den konflikt, I måtte have.

Konsekvensen kan være:
Dit manglende overskud vil påvirke virksomheden, medarbejderne og dig selv negativt.

Vores løsning:

Vi kan hjælpe dig med at afdække og forstå hvorfor overskuddet er lille, og hvad du kan gøre ved det.

Konsekvensen kan være:
At du ikke realiserer dit eget potentiale som leder. At du ikke når de mål for arbejdspladsen, du har sat dig. At medarbejdere – og måske du selv – mistrives.

Vores løsning:
Vi kan hjælpe dig med brugbare og konkrete redskaber præcist tilpasset dit behov og tilpasset de mennesker du skal lede.

Konsekvensen kan være:
At du frustreres som leder ved at gå med tingene ”indeni”. At du ikke får reflekteret over de blinde vinkler i din ledelsesstil. At du ikke realiserer dit potentiale som leder. At din udvikling som leder risikerer at stagnere. At du ikke når de mål for arbejdspladsen, du har sat dig.

Vores løsning:
Vi tilbyder dig dette frirum. Og ved det vil gøre dig godt. Vi kan hjælpe dig med at blive klogere som leder. I tanke og handling.

Konsekvensen kan være:
At du oplever dig handlingslammet og måske voldsomt frustreret. At du oplever, at du kæmper helt vildt – men at det ikke rigtig nytter noget.

Vores løsning:
Noget skal gøre anderledes. Både på dit job og i dit privatliv. Vi kan hjælpe dig med at få klarhed over hvordan du får etableret balancen, så du både er glad hjemme og på job.

Kontakt os nu

Vi kan hjælpe dig - ring til os!

Kan du genkende udfordringerne her på siden, eller har du brug for noget andet? Ring eller skriv til os i dag, så finder vi en løsning.
Kontakt os nu

Leder du efter noget …

... som du ikke kan finde? Så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Kontakt os

Ahlgade 32, 1.sal
4300 Holbæk

Phone: 27215370 / 28352372

Web: lcro.dk