Om la Cour & Rode2018-12-01T17:40:25+00:00
  • la Cour & Rode coaching
”… med hjælp fra la Cour & Rode har vi alle fået nogle meget anvendelige redskaber til brug i hverdagen til konflikthåndtering, så vi kan håndtere eventuelle problemer i opløbet, hvilket har stor betydning, når tilfældet som hos os har været, at forskellige medarbejdergrupper bringes sammen. Disse redskaber har betydet meget for trivslen i hverdagen på klinikkerne.”
Anette Petersen, Overtandlæge., Kalundborg kommune.
”… i forbindelse med en konflikt, der var ved at gå i hårknude fik vi hjælp af la Cour & Rode. Vi fik en meget kvalificeret og professionel hjælp lige i rette tid. En hjælp som ikke kun løste op for konflikten, men som også skabte nye indsigter og muligheder for fremtiden. Konflikten blev løst via 2 rundbordsamtaler.”
Birgitte Feldvoss, Leder., Børnespecialcenter 2, Holbæk kommune.
”… i forbindelse med en tilspidset konflikt i en medarbejdergruppe fik vi hjælp fra konsulentfirmaet la Cour & Rode. Medarbejdergruppen blev gennem individuel coaching, teamcoaching og teambuilding støttet i at finde hoved og hale i konflikten. Resultatet af samarbejdet med la Cour & Rode har været en mere tilfreds medarbejdergruppe, hvor arbejdsglæden er steget og sygefraværet faldet.”
Lisbet Pedersen, Plejehjemsleder., Åvang plejecenter, Holbæk kommune
”… specielt i én afdeling var der behov for at igangsætte en konfliktløsende proces, som sikrede forbedring af et dårligt rygte og deraf følgende lavt selvværd i personalegruppen la Cour & Rode har professionelt og autentisk gennemført rundbordssamtaler, givet ledersparring og teamcoaching af medarbejdergruppen i denne afdeling. Disse tiltag har medført at samarbejdet mærkbart er forbedret.”
Lisbeth Petersen, Distriktsleder., Distrikt Jyderup.
“… i forbindelse med at jeg ønskede at dygtiggøre mig indenfor personaleledelse og konflikthåndtering, har jeg modtaget undervisning af konsulentfirmaet la Cour & Rode i bl.a. mennesketypemodellen Enneagrammet. Et fantastisk stykke værktøj til både motivation og konflikthåndtering. Undervisningen har været dygtigt tilrettelagt og meget præcist tilpasset mit behov.”
Erik Kolvig-Raun, Direktør., Korsør Vulkanisering.

la Cour & Rode

Vores overbevisning er, at udvikling af samarbejdskompetencer og udvikling af virksomheder og arbejdspladser hænger tæt sammen. Organisationer, teams, fællesskaber og enkeltpersoner, der er gode til at samarbejde, når gode resultater.

Når samarbejdet lykkes, er det netop fantastisk. For den enkelte medarbejder. For chefen. For gruppen. For bundlinjen. Når det ikke lykkes, giver det omvendt frustration. For mennesker. Og bundlinjen påvirkes også negativt.

Samarbejdskompetencer handler grundlæggende om:

  • at kende sig selv
  • at kunne håndtere sig selv
  • at kende andre
  • at kunne håndtere andre

Måske er det også tydeligt for dig, at det store flertal af mennesker har et stort udviklingspotentiale i forhold til at forbedre deres samarbejdskompetencer? Og at samarbejdskompetencer og resultater hænger tæt sammen …

Vores kerneydelse er netop at tilbyde viden om og udvikling af samarbejdskompetencer.

Hvem er vi?

Annette la Cour
Annette la CourPartner
Annette har mere end 25 års erfaring med professionel rådgivning og udvikling af mennesker. Med en oprindelig grunduddannelse som socialpædagog, og en senere pædagogisk diplomuddannelse med speciale i ledelse og gruppedynamikker har hun gennem de seneste 10 år, ved siden af hendes arbejde som leder og selvstændig, løbende opbygget en tung faglig profil med videreuddannelse inden for Executive Coaching, HR, konfliktløsning og med Master certificeringer inden for bl.a. NLP, 4Mat og Enneagrammet.

Kombinationen af en velfunderet og bred faglig teoretisk værktøjskasse, samt erhvervsmæssig erfaring på alle niveauer, lige fra pædagogisk assistent, tillidsrepræsentant, gruppekoordinater, vejleder til leder og nu som selvstændig, giver Annette en unik og troværdig profil, der evner at forstå, rådgive og udvikle mennesker, enkeltvis og grupper med udgangspunkt i netop dem.

Klaus Rode
Klaus RodePartner
Klaus er oprindelig uddannet cand. techn. soc. fra Roskilde Universitetscenter. Efter mere end 10 år som professionel fuldtidsansat cheftræner på klub- og unionsniveau, herunder sparringspartner for tennisbestyrelser, har Klaus gennem konsulentfirmaet KR Coaching siden 2003 arbejdet med at hjælpe private og offentlige virksomheder og deres ansatte med at udvikle deres samarbejdskompetencer. Klaus er uddannet coach, NLP Practitioner og Konfliktløser fra Expand Uddannelsescenter, Teamcoach fra Colinco Institute og Master i Enneagrammet fra Makani Academy.

Et udpluk af vores kunder

Leder du efter noget …

... som du ikke kan finde? Så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Kontakt os

Ahlgade 32, 1.sal
4300 Holbæk

Phone: 27215370 / 28352372

Web: lcro.dk