Temadage2018-12-01T17:40:23+00:00

Temadage

Vi er eksperter i planlægning og afholdelse af temadage. Temadage, der har som formål at udvikle sociale og relationelle samarbejdskompetencer hos deltagerne.

Temadage kan være en enkelt dag eller temadage kan være et forløb.

Vores løsninger er baseret på coaching, sparring og udvikling af ledere og grupper af medarbejdere gennem de sidste 20 år.
Vi inddrager viden fra psykologien, hjerneforskningen, den systemiske tænkning og supplerer den med vores store erfaring for, hvad der konkret virker, når grupper af mennesker skal samarbejde.

Nogle ledere og medarbejdere oplever temadage som et onde, der skal overståes. Andre oplever måske temadage som en læringsplatform, hvor man kan udvikle sig sammen med sine kollegaer. Vi er bevidste om at temadage skal designes efter jeres behov. Ellers giver de ikke mening, og så kan I lige så godt bruge jeres ressourcer på andre ting.

Af samme grund har vi ikke færdige produkter – men tilbyder en bred vifte af redskaber, som vi tilpasser jeres behov. Derfor er vores indledende samtaler omkring tema og form så vigtig. Så vi kan dække jeres behov bedst mulig.

Det siger vores kunder

”… Annette og Klaus er yderst troværdige, engagerede og ansvarsfulde konsulenter, der har stor andel i de resultater, vi har nået i vores ledersamarbejde i afdelingen og i implementeringen af vores prioriteringsmodel. Tak for et givende samarbejde!”
Annette Lindholm, Ledende Oversygeplejerske., Medicinsk afdeling, Slagelse sygehus.
”… i tandplejen har vi således fået givet Kalundborg kommunes overordnede værdier vores egen betydning ved at arbejde med disse på inspirerende og velorganiserede temadage med hjælp fra la Cour & Rode. Jeg kan kun give la Cour & Rode mine bedste anbefalinger.”
Anette Petersen, Overtandlæge, Kalundborg kommune.
”… derfor valgte vi en temadag med la Cour & Rode. En udviklende og positiv dag, hvor konsulenterne i den grad formåede at få alle 75 medarbejdere med.”
Birgitte Feldvoss, Leder., Børnespecialcenter 2, Holbæk kommune.
”… vi havde en rigtig god temadag med fokus på god kommunikation og det tværfaglige samarbejde. Vi synes, I var rigtig gode til at spotte, hvor vores problemområder var og arbejde videre derfra. Vi synes, vi har fået nogle gode værktøjer, som vi selv kan arbejde videre med. Vi kunne sagtens forstille os, endnu en teamdag indenfor samme emne.”
Henriette M. V. Brogaard, Ledende oversygeplejerske., Dermatologisk afdeling, Roskilde sygehus
”… vi valgte at lave en udviklingsdag sammen med konsulentfirmaet la Cour & Rode om typemodellen Enneagrammet. Formålet var primært at styrke vores team internt. Vi havde en rigtig god og udviklende dag, der bestemt rykkede ved alle medarbejdere. Både Annette og Klaus er kompetente undervisere, og havde en god fornemmelse for, hvad vores behov var.”
Lars Taxgaard, Salgschef., Moment A/S.
”… processen med la Cour & Rode har bl.a. bestået i udbytterig individuel- og teambaseret coaching af både medarbejdere og ledere, effektiv konflikthåndtering flere medarbejdere imellem og lærerige fælles temadage, hvor samarbejdsprocesser og fælles mål er blevet diskuteret og formuleret på en måde, der positivt har rykket os som arbejdsplads.”
Bo von Jensen, IT-chef., Holbæk kommune.
“… i forbindelse med en omfattende personalerokade på ortopædkirurgisk afdeling på Slagelse sygehus, har afdelingen afholdt 4 temadage, såvel faglige som tværfaglige. Afviklingen af disse skete i et tæt og konstruktivt samarbejde med la Cour & Rode. Det konkrete udbytte er allerede ved at vise sig i organisationen på flere områder, og så er der selvfølgelig også tiltag, der fortsat skal arbejdes videre med på den lange bane.”
Niels Pedersen, Ledende oversygeplejerske., Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse sygehus.
“… vores team var på en intens og spændende dag med la Cour & Rode. Her blev vi introduceret til udviklingsværktøjet Enneagrammet … vi opnåede hver især spændende erkendelser af, hvad vi som forskellige typer motiveres og demotiveres af, ligesom det som team blev tydeligere, hvad vi fremefter skal fokusere på – for at blive endnu bedre til at samarbejde.”
Leif Sørensen, Sagsbehandler., Jobcenter Holbæk.
”… i distrikt Jyderup har alle børnehuse og dagplejen samarbejdet med konsulentfirmaet la Cour & Rode i relation til at forbedre samarbejdet ved hjælp af typemodellen Enneagrammet. Projektet med la Cour & Rode har været positivt, og processen har været rigtig god. Dialogen med konsulenterne har været autentisk, naturlig og åben.”
Inger Stokholm, Leder., Børnehuset Troldhøjen, Holbæk kommune.
”Tak for temadagen til la Cour & Rode. I styrede dagen glimrende, som også er påkrævet med meget engagerede mennesker. Særlig vil jeg rose jeres fornemmelse for improvisation, da I afveg programmet en smule, og sparrede med os omkring at øge succésmålet højere, end vi havde forudsat. Det gav os et supergodt udbytte af dagen. Nu er vi simpelthen i gang.”
Henrik Mosbæk, Pva. Elverfolket., Musikskolen Holbæk og Stenhus Gymnasium.

Et typisk forløb for afholdelse af en temadag:

1. Vi har et eller flere indledende møder med ledelsen og måske ”MED”-udvalget/ eller en styregruppe, hvor situationen på arbejdspladsen eller i teamet italesættes. Vi spørger ind. Og i fællesskab formulerer vi nogle overskrifter eller temaer, der giver mening for ledelsen at arbejde videre med på en fælles temadag.

2. På baggrund heraf og med brug af de redskaber vi ved, vil være velegnede til at tilføre arbejdspladsen eller teamet de nødvendige ressourcer i den konkrete situation, fremkommer vi med et konkret forslag til indholdet af en temadag.

3. Ledelsen godkender forslaget.

4. Vi står for afholdelse af temadagen.

5. Temadagen evalueres efterfølgende.

Kontakt os

Brug for ny inspiration?

Kontakt os hvis I oplever, at jeres flok af samarbejdende mennesker har brug for kompetent inspiration udefra.
Kontakt os

Et typisk forløb, hvis der skal mere end én temadag til:

1. Vi har først et afklarende møde med ledelsen, hvor de overordnede problemstillinger formuleres set fra et ledelsesperspektiv.

2. Vi interviewer gruppen af involverede medarbejdere for at høre deres perspektiv. Individuelle- eller gruppebaserede interviews afhængig af situationen.

3. Vi interviewer også ledelseslaget.

4. Vi sammenfatter interviewrunden i en rapport, der fremlægges for ledelsen. Rapporten vil både indeholde vores ”objektive” opfattelse af virkeligheden – altså en status for arbejdspladsen samt vores forslag til en konkret handlingsplan baseret på interviewrunden og baseret på de erfaringer og kompetencer, vi ved vil være velegnede for at tilføre teamet de nødvendige ressourcer i den konkrete situation.

5. Hele eller dele af handlingsplanen realiseres herefter – efter aftale med ledelsen.

6. Forløbet evalueres.

Kontakt os

Brug for sparring og rådgivning?

Kontakt os hvis I oplever, at nogle af jeres ansatte har brug for kompetent sparring og rådgivning for at få samarbejdet tilbage på sporet.
Kontakt os

Leder du efter noget …

... som du ikke kan finde? Så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Kontakt os

Ahlgade 32, 1.sal
4300 Holbæk

Phone: 27215370 / 28352372

Web: lcro.dk